Předškoláci v pohybu

Tento projekt vychází z našich letitých zkušeností, které jsme za dobu našeho působení v oblasti sportu nasbírali. Začínali jsme v podstatě od vrcholu, tedy profesionálním sportem, kdy hned první rok našeho působení mužský team postoupil do interligy házené, přes poloprofesionální sport, s ženským extraligovým teamem ve florbalu, abychom došli k přesvědčení, že cesta rozvoje tělesné výchovy, která jednoznačně vede pouze přes všestrannou výchovu mládeže, které se v současné době převážně věnujeme. Troufáme si tedy říci, že máme se sportem dostatek zkušeností na to, abychom se věnovali trochu jiným způsobem, než je v současné době běžné. V rámci projektu, Pomáháme předškolákům s pohybem, chceme představit dopravně dostupným mateřským školám v regionu Praha 4 sport jako styl zdravého životního stylu se vším, co k němu patří.

Od počátku svého vzniku chce 1.HFK Děkanka z.s., vrátit sportu jeho původní smysl, obsažený v názvu tělovýchova. Tedy chceme pro děti zajistit profesionální metodické a trenérské vedení, zajistit jejich obecnou pohybovou a sportovní aktivitu formou takzvané všeobecné pohybové přípravy, která klade důraz na rovnoměrný vývoj dětského těla a svalových skupin bez jednostranných zátěží na jednotlivé skupiny kloubů a s ohledem na stavbu těla, individuální schopnosti dítěte, dovednost, vlohy a předpoklady. Vedle základů sportu děti učíme, jak se správně rozcvičit, jakým způsobem se věnovat strečinku po ukončení sportovní aktivity a jak moc je pro každého po sportovní zátěži důležitá regenerace. Vedle obecných sportovních aktivit učíme děti fair play, zvykáme je na kolektivní odpovědnost i důležitost každého jednotlivce v kolektivním sportování. Nabízíme dětem i formu zdravé výživy v podobě malých svačin, ovocných salátů, kaší, jogurtových misek a fresh džusů jako zdravou alternativu svačin. Při ochutnávce děti formou hry a krátkých dotazů poznávají základní suroviny, ovoce, suché plody a ingredience pomocí jednotlivých vjemů, tedy nejprve podle chuti a až potom vizuálně. V rámci všech bloků, Pomáháme předškolákům s pohybem, budou i ochutnávky a krátké interaktivní přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu, přizpůsobené předškolnímu věku dětí a formou krátkých her a znalostních soutěží.

Tento projekt by měl mít v budoucnosti návaznost a pokračování až do kategorie školních dětí ukončeného 1.stupně, tedy do 5 třídy. Děti získávají za své dovednosti a znalosti upomínkové diplomy za úspěšné zakončení příslušného stupně projektu Správný pohyb a zdravá výživa.

Projekt Předškoláci v pohybu by měl alespoň na omezený čas, poskytnout sportovní zázemí všem dětem předškolního věku, které o to projeví zájem a to i dětem ze sociálně slabších rodin. V dnešní moderní uspěchané době se čím dál tím méně dětí věnuje sportovním aktivitám a pobytu v přírodě. Místo toho se stále snižuje věková hranice dětí zkoušejících návykové látky, cigarety a alkohol a potulujících se po ulicích, kde jim hrozí zapojení do nevhodného kolektivu a následně i kriminální činnosti. Mezi patogenní jevy se již zařadily i počítačové hry plné násilí, zbraní a patologické sledování televize a filmů. Sport může pomoci ke snadnějšímu dospívání dítěte i průběhu puberty. Předškolní věk dětí je ideálním obdobím, aby začaly získávat správné návyky a zkušenosti ze sportovního prostředí. Rádi bychom poskytli všem dětem možnost naučit se základům sportu, správnému držení těla, zlepšení koordinace pohybů a v neposlední řadě účelně trávit volný čas v příjemném sportovním prostředí a kolektivu. Tento projekt by měl umožnit sportovní aktivitu i těm dětem, které nemají vrcholové ambice a přesto chtějí sportovat, nebo třeba dětem, které jakékoliv soutěžení a tréninkový proces se zápasy doslova psychicky traumatizuje a tak raději nesportují. Není tedy naší prioritou získat rozsáhlou členskou základnu pro jednotlivé oddíly 1.HFK Děkanka, ale představit sport jako zdravý pohyb a životní styl.

KONKTAKT

Marek Vedral

+420-775-416-022
marek@dekanka.com